Wczytuję dane...
Reklamacje

http://onezero.pl/reklamacje

KUPIONY PRODUKT ULEGŁ ZNISZCZENIU? ZAUWAŻYŁEŚ WADĘ UKRYTĄ?

Zareklamuj towar zgodnie z instrukcją zamieszczoną poniżej:

http://onezero.pl/reklamacje

1. Wypełnij formularz reklamacji towaru w formie elektronicznej, za pomocą modułu RMA dostępnego po zalogowaniu  do Twojego konta w Sklepie, za pomocą elektronicznego zgłoszenia dostępnego po kliknięciu w poniższy przycisk "Zgłoś reklamację" lub dołączony do Twoich zakupów. Możesz go także pobrać z z naszej strony.

2. Spakuj zwracany towar, wraz z wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu

3. Przesyłkę wyślij na nasz adres: ONE ZERO - Galeria Amber, ul. Górnośląska 82, 62-800 Kalisz, lub na adres serwisu podany w Karcie gwarancyjnej.

http://onezero.pl/reklamacje

1. Wszystkie towary zakupione w sklepie OneZero.pl objęte są 2-letnią gwarancją producenta oraz ustawową odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową. 

2. Udzielona gwarancja obejmuje wady materiałowe i fabryczne ujawnione w okresie dwóch lat od zakupu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń spowodowanych wypadkiem, niewłaściwą pielęgnacją, zaniedbaniem, praniem, normalnym zużyciem lub naturalnym procesem utraty kolorów i osłabienia materiałów wskutek upływu czasu i długotrwałego użytkowania. Zniszczenia nie objęte niniejszą gwarancją mogą zostać naprawione odpłatnie w oficjalnym Serwisie marki. 

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych. 

4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. 

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu nie kontynuowania produkcji), Sprzedawca zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty, chyba że Klient wybierze inny, zaoferowany mu alternatywny produkt – wówczas koszty poprzedniej transakcji zostaną zaliczone na poczet ceny nowego produktu. 

6. W przypadku nie uznania usterki jako kwalifikującej się do naprawy gwarancyjnej, Klientowi może zostać złożona propozycja naprawy odpłatnej. Klient może zaakceptować propozycję, lub zażądać odesłania reklamowanego towaru. 

7. W przypadku uznania reklamacji za bezzasadną i nie zaakceptowania propozycji odpłatnej naprawy, Klient ponosi koszt przesłania reklamowanego towaru do Serwisu oraz odesłania go do Klienta. Każdorazowo klient zostanie poinformowany o zaistnieniu takiego faktu i będzie miał możliwość pisemnego zwrócenia się o ponowne rozpatrzenie reklamacji, bądź wydania dyspozycji o naprawie odpłatnej lub zwrocie towaru na adres Klienta.

8. Naprawy realizowane są wyłącznie w oficjalnych serwisach marek, a użyte do naprawy części są zawsze nowe i oryginalne. Wymienione części podlegają utylizacji, chyba że Klient zażąda ich zwrotu.

http://onezero.pl/reklamacje

Jeśli masz uwagi do zamówionego towaru lub stwierdzasz jego niezgodność z umową - poinformuj nas o tym ! Odniesiemy się do Twojego roszczenia oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości. 

http://onezero.pl/reklamacje

Informacja prawna

W przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Ponadto Sklep internetowy 8a.pl podaje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp

http://onezero.pl/reklamacje

PLIKI DO POBRANIA:

*pola obowiązkowe